REMONTO PRIĖMIMO, ATLIKIMO, APMOKĖJIMO IR ATIDAVIMO SĄLYGOS

Sugedusią įrangą remontui priima prekybos skyriaus darbuotojai arba technikas. Pildomame priėmimo akte įvardinamas remontuotinas įrenginys, gedimo pobūdis ar priežastis, nurodomas kliento pavadinimas ir kontaktinio tel. nr., kuriuo būtų galima informuoti apie remonto eigą ir pabaigą. Įrenginiai remontuojami iš eilės pagal priėmimo datą.

Jei klientas pageidauja, kad jo įrenginys būtų remontuojamas skubiai, tai pažymima priėmimo akte. Už skubų remontą imama 30% priemoka.

Suremontuoti įrenginiai nemokamai saugomi 14 dienų nuo pranešimo apie remonto pabaigą dienos. Papildomas suremontuoto įrenginio saugojimo laikas apmokestinamas po 1,5€/dieną už kiekvieną neatsiimtą įrenginį. Neatsiėmęs suremontuoto įrenginio per 50 dienų, užsakovas praranda nuosavybės teises į įrenginį.

Jei gaminys nėra sugedęs, o tiesiog neparuoštas darbui (neteisingai nustatyti parametrai, blogai prijungta būtina įranga, pažeisti arba nešvarūs jautrūs elementai ir pan. arba klientas reikalauja suremontuoti įrenginį, neišsiaiškinęs galimai klaidingų montažo ir nustatymų variantų ), už patikrą imamas 10€ mokestis. Jei įrenginys yra sudėtingas, o patikra užima daigiau nei 10 darbo valandų, mokestis gali būti didesnis, bet neviršyti 30€.

Neteisingai eksploatuojami garantiniai įrenginiai praranda nemokamo remonto ar keitimo galimybę ir klientui pageidaujant yra remontuojami pagal remonto įkainius. Dažnai pasitaikantys neteisingos eksploatacijos atvejai: DVR, ar NVR įrenginiuose naudojami netinkami HDD; įrenginio išorinės jungtys yra paveiktos viršsrovio; neteisingai sumontuoti įrenginiai paveikti drėgmės; akivaizdžiai matosi išorinės intervencijos požymiai; pažeistos plombos arba įrenginys buvo bandomas remontuoti bei kiti atvejai.

Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į serviso centrą, gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo sąskaita. Garantinio laikotarpio metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai, šalinami gamintojo įgalioto serviso per 14-31 kalendorines dienas nuo prietaiso perdavimo įgaliotam servisui arba per 45 dienas, jei detalę reikia atsivežti iš užsienio. Prietaisas keičiamas arba grąžinami pinigai, jeigu gedimų, kurie atsirado eksploatuojant garantijos laikotarpiu, negalima pašalinti.

Pardavėjas neatsako už sugedusiame duomenų kaupiklyje ar laikmenoje prarastą informaciją. Patariama nuolat daryti tokios informacinės medžiagos kopijas.

Klientas, pateikdamas įrenginį remontui, privalo susipažinti su remonto sąlygomis ir patvirtinti savo sutikimą parašu grafoje „Pridavė:“.